Chào mừng Bạn đến với Trang thông tin điện tử Chi cục Kiểm lâm vùng III trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng Cục Lâm nghiệp.

23/08/2019 21:08:23

Chi cục Kiểm lâm vùng III kiểm tra công tác BV&PTR, PCCCR, kiểm soát lâm sản và quản lý gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn các tỉnh Nam Bộ

Từ ngày 12/3-14/4/2018, Chi cục Kiểm lâm vùng III đã tiến hành làm việc với Chi cục Kiểm lâm và kiểm tra thực tế công tác BV&PTR, PCCCR, kiểm soát lâm sản, quản lý gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn các tỉnh Nam Bộ.

Qua công tác kiểm tra, Đoàn công tác đã đôn đốc các địa phương chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô năm 2017- 2018, đồng thời tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch bảo vệ và PCCCR năm 2018. tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển tốt vốn rừng hiện có; ngăn chặn và xử lý kịp thời, hiệu quả, các vụ cháy rừng, phá rừng xảy ra trên địa bàn. Cụ thể:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của TW về công tác Bảo vệ & PCCCR, đặc biệt là Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 3714 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động Kiểm lâm.

Đối với công tác Bảo vệ rừng, PCCCR

- Đề nghị Chi cục Kiểm lâm đôn đốc việc tổ chức thực hiện tốt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã được phê duyệt, với tinh thần phòng cháy là chính, chữa cháy kịp thời, hiệu quả;

- Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện PA PCCCR; tăng cường kiểm tra công tác quản lý BVR đặc biệt là các vùng giáp ranh; quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến kinh doanh gỗ; tăng cường làm tốt công tác phối hợp với cơ quan chức năng, với các địa phương vùng giáp ranh để thực hiện tốt công tác BV-PCCCR;

- Trong thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy cao phải tổ chức lực lượng thường trực 24/24h canh phòng lửa rừng, phát hiện sớm điểm cháy để chữa cháy kịp thời. Thường xuyên tuần tra canh gác lửa rừng, tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao;

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng và người dân trên địa bàn chấp hành quy định BVR-PCCCR; tổ chức diễn tập chữa cháy rừng; ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR với các hộ dân sống trong rừng, ven rừng;

- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo khi xảy ra cháy rừng theo quy định.

Đối với kế hoạch tuần tra, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản:

- Tăng cường công tác tuần tra BVR, tuần tra kiểm soát các khu vực trọng điểm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, các khu vực buôn bán, lưu thông lâm sản trái phép, đặc biệt làm tốt công tác phối hợp tuần tra BVR tại các khu vực giáp ranh;

- Tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, gỗ và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục

Đối với công tác quản lý ĐVHD:

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh ĐVHD, hoạt động gây nuôi ĐVHD, đặc biệt đối với các trại nuôi ở các xã gần rừng, vùng giáp ranh và các loài động vật hung dữ; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục người dân thực hiện tốt các quy định về công tác gây nuôi, kinh doanh, chế biến ĐVHD.

Đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng:

- Quy hoạch khu vực đất trồng rừng, giao khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và sản xuất nương rẫy; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020, cũng như các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp.

- Tăng cường công tác triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng, cho thuê rừng, thực hiện tốt hoạt động điều tra quy hoạch, kiểm kê rừng và kế hoạch, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; chỉ đạo việc cung ứng, cho thuê và chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng, huy động nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng để đầu tư lại cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng...

Một số hình ảnh Đoàn công Chi cục Kiểm lâm vùng III làm việc tại các địa phương:

Kiểm tra công trình đường băng cản lửa tại Núi Dinh Thị Vải huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tham gia hội nghị diễn tập kế hoạch phương án PCCCR năm 2017 – 2018 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Kiểm tra công trình PCCCR và hiện trường vụ cháy rừng tại Ban QLR phòng hộ Dầu Tiếng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Kiểm tra công tác QLBVR, PCCCR và quản lý gây nuôi ĐVHD tại tỉnh An Giang

Kiểm tra công tác QLBVR, PCCCR tại tỉnh Kiên Giang

Kiểm tra công tác Quản lý lâm sản tại tỉnh Cà Mau

Liên kết

Thống kê Website

Đang online 6
Hôm nay54
24h qua60
Total7768740
Your IP172.69.134.236