Chào mừng Bạn đến với Trang thông tin điện tử Chi cục Kiểm lâm vùng III trực thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng Cục Lâm nghiệp.

20/06/2019 01:06:17

Hội nghị quán triệt Chỉ thị 13-CT/TW

Ngày 07/07/2017, Chi cục Kiểm lâm vùng III đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”. Tại Hội nghị, đồng chí Lê Huy Hiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng III đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 13-CT/TW; Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ Bộ NN&PTNT, Kế hoạch triển khai của Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm và dự thảo kế hoạch thực hiện kế hoạch số 282/KH-KL-QLR, ngày 23/05/2017 của Cục Kiểm lâm nhằm đảm bảo Chỉ thị 13-CT/TW được triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Đồng chí Dương Văn Lâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lâm đã Quán triệt sâu sắc mục đính, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 13-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức của từng đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đồng thời yêu cầu từng cá nhân nghiêm túc nghiên cứu và tổ chức thực hiện, lấy kết quả thực hiện để làm cơ sở đánh giá phân loại đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.

Hội nghị đã thảo luận, trao đổi nội dung đổi mới công tác tư tưởng, tăng tính tiên phong, gương mẫu; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận để cụ thể hóa thành nhiệm vụ của từng đảng viên, chi bộ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

            Thảo luận và thông qua về mục đính yêu cầu, các nhiệm vụ giải pháp và kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể đối với đơn vị được nêu trong Kế hoạch số 282/KH-KL-QLR ngày 23/5/2017 của Cục Kiểm lâm.

            Hội nghị đã xác định một số nhiệm vụ chính để đưa ra thảo luận và thống nhất tại Hội nghị để lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ triển khai Chỉ thị 13-CT/TW của đơn vị:

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng;

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

3. Rà soát quy hoạch, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm quản lý, sử dụng rừng bền vững;

4. Thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lâm nhấn mạnh bảo vệ rừng, phát triển rừng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đến từng người dân đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng. Quan tâm công tác phát triển rừng như trồng rừng thay thế, trồng rừng biến đổi khí hậu tại một số tỉnh ven biển Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh… và trồng bù rừng những dự án chưa trồng được. Cần xác định các vùng trọng điểm phá rừng, buôn bán lâm sản trái phép và tổ chức kiểm tra, truy quét để phát hiện, triệt phá và xử lý các trọng điểm phá rừng, khai thác lâm sản đặc biệt là các vùng biên giới giáp ranh Tây Ninh, Bình Phước, An Giang ...

Liên kết

Thống kê Website

Đang online 9
Hôm nay27
24h qua111
Total7757539
Your IP172.68.146.79