Đường dây nóng trực PCCCR: 0585 888 101

22/09/2021 02:09:31

Cấp cháy rừng và số điểm cháy trong tháng 07/2016 tại khu vực các tỉnh phía Nam.

Theo thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm, phân vùng trọng điểm cháy rừng tại một số tỉnh Nam Bộ trong tháng 07/2016 cụ thể như sau:

Cấp

Huyện(thị)

Số điểm cháy

4

Huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

9

3

Huyện Bình Long - Tỉnh Bình Phước

4

3

Huyện Bến Cát - Tỉnh Bình Dương

4

3

Huyện Định Quán - Tỉnh Đồng Nai

4

3

Huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai

4

3

Huyện Hồng Ngự - Tỉnh Đồng Tháp

5

3

Huyện Tân Hồng - Tỉnh Đồng Tháp

4

3

Huyện Thanh Bình - Tỉnh Đồng Tháp

5

3

Huyện Châu Phú - Tỉnh An Giang

4

3

Huyện Phú Quốc - Tỉnh Kiên Giang

4

 

Liên kết

Thống kê Website

Đang online
Hôm nay
24h qua
Total
Your IP34.239.177.24