Đường dây nóng trực PCCCR: 0986 68 17 69

12/04/2024 18:04:01

Tập huấn TOT về QGIS cơ bản

 Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm vùng III tại Giấy mời số 114/CM-TCLN-VP ngày 06/7/2015 của Tổng cục Lâm nghiệp Về việc tham dự lớp tập huấn TOT về QGIS cơ bản tổ chức tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm vùng I thuộc địa bàn Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 20 – 24/7/2015. Mục tiêu của khóa tập huấn là trang bị cho cán bộ những kiến thức và kỹ năng đầy đủ về công nghệ thông tin, công nghệ GIS có liên hệ với công tác quản lý thông tin lâm nghiệp hiện đại, cùng những kỹ năng đào tạo cần thiết để tiếp tục phổ biến các kỹ năng về công nghệ thông tin và GIS cho cán bộ của Tổng cục Lâm nghiệp ở cấp Trung ương và các văn phòng địa phương. Trải qua 05 ngày tập huấn với khoảng hơn 30 học viên là các cán bộ kỹ thuật đến từ Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm 4 vùng, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, Dự án FPG-ActionAid và Dự án FORMIS II.

 


Liên kết

Thống kê Website

Đang online
Hôm nay
24h qua
Total
Your IP3.238.117.130