Đường dây nóng trực PCCCR: 0986 68 17 69

18/07/2024 01:07:49

Triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015

Ngày 27/8/2014 Bộ NN&PTNT ban hành Công văn số 6980/BNN-TCLN về Việc triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015. Theo đó Chỉ tiêu và kế hoạch trồng và chăm sóc rừng năm 2015 tại 17/19 tỉnh thuộc phạm vi hoạt động của Chi cục Kiểm lâm vùng III cụ thể như sau:

- Diện tích trồng rừng trồng năm 2015 đối với 17 tỉnh, thành phố theo kế hoạch là 16.698 ha, trong đó:

+ Diện tích trồng rừng đặc dụng là 612 ha, rừng phòng hộ là 2.168 ha;

+ Diện tích trồng rừng sản xuất là 8.575 ha, bao gồm: trồng mới 792 ha và trồng lại 7.783 ha;

+ Diện tích trồng rừng thay thế là 5.343.

- Diện tích chăn sóc rừng năm 2015 theo kế hoạch với diện tích 18.550 ha, bao gồm: 4.878 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 13.672 ha rừng sản xuất.

- Diện tích cải tạo rừng chỉ có tỉnh Đồng Nai với diện tích cải tạo là 100 ha.

- Chỉ tiêu kế hoạch trồng cây phân tán theo kế hoạch được thực hiện đối với 17 tỉnh, thành phố trong năm 2015 là 18.022 nghìn cây.

Liên kết

Thống kê Website

Đang online
Hôm nay
24h qua
Total
Your IP44.192.94.177