Đường dây nóng trực PCCCR: 0986 68 17 69

22/06/2024 00:06:30

Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng III với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp giai đoàn 2021 - 2025

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 17/11/2023 Chi cục Kiểm lâm vùng III tổ chức hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp năm 2023, bàn biện pháp tiếp tục thực hiện và triển khai công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản năm 2024 giữa Chi cục Kiểm lâm vùng III với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh; đồng chí Dương Văn Lâm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng III; đồng chí Trần Thị Ngân Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, cùng các đồng chí lãnh đạo chi cục và đại diện lãnh đạo của các phòng chuyên môn của Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp năm 2023.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Xuân đã phát biểu chào mừng hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng III với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp năm 2023.

Tiếp theo ông Lê Huy Hiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng III, thông qua báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng III với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2023.

Tại hội nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Ninh Thuận, TP. Hồ Chí Minh và Sóc Trăng, thông qua báo cáo tham luận về công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Về công tác quản lý bảo vệ rừng, cơ bản đã có sự chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương; tài nguyên rừng giữ ổn định tăng dần qua các năm về diện tích, trữ lượng độ che phủ của rừng, các vụ cháy rừng xảy ra trong năm do được phát hiện sớm và cứu chữa kịp thời nên thiệt hại đến tài nguyên rừng là không đáng kể; số vụ vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp đã giảm đáng kể so với năm 2022 và các năm trước; nhiều khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng đang dần được kiểm soát và quản lý hiệu quả. Các cấp, ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần ngăn chặn có hiệu quả tình hình phá rừng và chống người thi hành công vụ. Các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã được phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định.

Về công tác phòng cháy và chữa cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô Chi cục Kiểm lâm vùng III đã ban hành văn bản về việc báo cáo nhanh và thông tin hàng ngày về công tác BVR và PCCCR các địa phương;  kiểm tra công tác PCCCR, bảo vệ phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ; tổ chức trực 24/24 về thông tin nhanh tình hình cháy rừng để kịp thời tham mưu và báo cáo Cục Kiểm lâm theo dõi và chỉ đạo. Trong năm 2023 (tính đến hết tháng 10 năm 2023), trên địa bàn 21 tỉnh khu vực Nam Bộ để xảy ra 18 vụ cháy rừng, thiệt hại 30,48 ha rừng trồng (năm 2022 không xảy ra vụ cháy rừng gây thiệt hại nào).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thực hiện Quy chế phối hợp vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế, việc tổ chức triển khai, thực hiện quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng III và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh chưa đồng đều, có nơi chưa hiệu quả ở một số nội dung, chưa thực sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của lực lượng kiểm lâm các đơn vị trong đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tham gia đã nêu lên những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh, nhằm trao đổi học hỏi kinh nghiệm giải quyết nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Lâm đã đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng thời khẳng định hội nghị đã đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ và sâu sắc những việc làm được, chưa làm được và những khó khăn trong quá trình thực hiện quy chế.

Trong thời gian tới, Ông Dương Văn Lâm đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp, phù hợp với quy định, chính sách, pháp luật hiện hành; khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong năm 2023, tập trung tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030, đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tích cực phối hợp trong lĩnh vực thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Liên kết

Thống kê Website

Đang online
Hôm nay
24h qua
Total
Your IP34.239.170.244