Đường dây nóng trực PCCCR: 0585 888 101

04/08/2021 11:08:49

Kiểm tra công tác BVR, PCCCR (2015-2016); công tác trồng rừng thay thế và trồng rừng ngập mặn ven biển.

Thực hiện Công văn số 105/ VPBCĐNN  ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch BV&PTR giai đoạn 2011-2010 về việc kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015-2016; công tác trồng rừng thay thế và trồng rừng ngập mặn ven biển. Từ ngày 16-24/11/2015, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng  đã tiến hành làm việc cùng BCĐ các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Kiên Giang, Ninh Thuận và Bình Thuận và tiến hành kiểm tra thực tế một số đơn vị tại địa phương về công tác bảo vệ rừng, PCCCR, công tác trồng rừng thay thế và trồng rừng ven biển chống biến đổi khí hậu.

Qua công tác kiểm tra, Đoàn công tác đã đôn đốc các địa phương triển khai ngay các biện pháp thực hiện công tác BVR, Kiện toàn lại Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và PTR các cấp; xây dựng, phê duyệt và sớm tổ chức thực hiện Phương án PCCCR mùa khô 2015-2016 nhằm đối phó hiện tượng El Nino; nghiêm túc triển khai trồng rừng thay thế và hoàn thành đúng tiến độ; tiếp tục triển khai công tác trồng rừng ven biển chống biến đổi khí hậu. Đồng thời Đoàn cũng đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của địa phương về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ để báo cáo Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ &PTR, Bộ Nông nghiệp & PTNT để có biện pháp tháo gỡ cho địa phương./.

Một số hình ảnh Đoàn công tác Ban chỉ đạo làm việc tại các địa phương:

Làm việc với Ban Chỉ đạo Kế hoạch Bảo vệ PTR tỉnh Cà Mau

Kiểm tra công trình phòng cháy chữa cháy rừng tại VQG U Minh Hạ - Cà Mau

Làm việc với Ban Chỉ đạo Kế hoạch Bảo vệ PTR tỉnh Kiên Giang

Kiểm tra công tác Bảo vệ rừng, PCCCR VQG U Minh Thượng

Làm việc với Ban Chỉ đạo Kế hoạch Bảo vệ PTR tỉnh An Giang

Kiểm tra công tác bảo vệ rừng, PCCCR tại Khu bảo tồn rừng Tràm Trà Sư – An Giang

Làm việc với Ban Chỉ đạo Kế hoạch Bảo vệ PTR tỉnh Bình Thuận

Kiểm tra kỹ thuật trồng rừng Phi lao tại Bình Thuận

Làm việc với Ban Chỉ đạo Kế hoạch Bảo vệ PTR tỉnh Ninh Thuận

Kiểm tra công tác trồng rừng ven biển tại Ninh Thuận

Liên kết

Thống kê Website

Đang online
Hôm nay
24h qua
Total
Your IP3.236.50.201