Đường dây nóng trực PCCCR: 0585 888 101

04/08/2021 10:08:45

Triển khai Tổ ứng trực bảo vệ rừng và PCCCR tại tỉnh Kiên Giang

Triển khai công tác ứng trực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại tỉnh Kiên Giang năm 2015

Căn cứ Công văn số 51/ĐN-CCKL ngày 03/4/2015 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang về việc đề nghị hỗ trợ trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015.

Căn cứ Quy chế phối hợp bảo vệ rừng giữa Chi cục Kiểm lâm vùng III và Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang;

Căn cứ Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015 của Chi cục Kiểm lâm vùng III đã được Cục trưởng Cục Kiểm lâm phê duyệt tại Quyết định số 11/QĐ-KL-QLR ngày 09/01/2015.

Theo tình hình thực tế tại tỉnh Kiên Giang, hiện nay đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô, cấp dự báo cháy rừng trong tỉnh đến cấp V, nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn ở rừng đặc dụng và rừng phòng hộ Phú Quốc là rất cao, diện tích rừng lớn. Trong khi đó, trạng thiết bị chữa cháy chuyên dụng của tỉnh còn hạn chế, khả năng ứng cứu chữa cháy rừng của các lực lượng từ đất liền là rất khó khăn.

Với mục tiêu: Hỗ trợ địa phương về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng; hỗ trợ về lực lượng và phương tiện, máy móc, thiết bị chữa cháy rừng. Nằm nâng cao khả năng kiểm soát cháy rừng và hiệu lực của công tác phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Ngày 10/4/2015 Chi cục Kiểm lâm vùng III thành lập Tổ ứng trực bảo vệ rừng và phòng cháy, chưa cháy rừng tại tỉnh Kiên Giang bao gồm lực lượng và máy móc, thiết bị chuyên dụng phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Người đưa tin:

Liên kết

Thống kê Website

Đang online
Hôm nay
24h qua
Total
Your IP3.236.50.201